Bestuur 15-16

Voorzitter: Willem Jansen
Secretaris: Roseanne van Rijswijk
Penningmeester: Jesse van den Berg
Assessor PR: Annemieke van Dasler