De lustrumcommissie regelt in ’21-’22 het IVde lustrum van SKV Amsterdam! De lustrumcommissie bestaat uit:

  • Hidde (voorzitter)
  • Jeroen (secretaris)
  • Pepijn (penningmeester)
  • Demi (coordinator activiteiten)
  • Ralph (coordinator PR)