Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. S.K.V. Amsterdam heeft natuurlijk ook te maken met persoonsgegevens. Als bestuur en vereniging hebben we uiteraard de verplichting om op een goede manier met persoonsgegevens en privacy om te gaan.

De privacyverklaring van SKV Amsterdam is hier te vinden.