ALV & Bestuurswissel

Graag nodigen we alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering van S.K.V. Amsterdam. Deze zal plaatsvinden op woensdag 14 oktober om 20.30 in de kantine van Triaz. Wij trainen deze avond dan ook van 19.00 – 20.00 zodat we niet te laat met de ALV beginnen. Op de ALV zal het jaar van het huidige bestuur geëvalueerd worden, het beleidsplan 2015-2018 gepresenteerd worden en zal er gestemd worden over het kandidaatsbestuur 2015/2016. Tot dan!