Bestuurswissel

Na een jaar van hard werken, maar ook heel veel gezelligheid mocht het bestuur 2013/2014 op de wissel ALV het stokje doorgeven aan het bestuur 2014/2015. Voorzitter Nikie van de Bergh overhandigde haar voorzittershamer aan Jasper Voortman, secretaris Gea-Marit Dekker wordt opgevolgd door Melissa de Nijs, algemeen bestuurslid Rutger Schuiling gaf zijn taken over aan Shanna van Trigt, Kelly Meijerink neemt de plek als Assessor PR van Jasper Voortman over en last but not least versterkt Stefan van der Ploeg voor het tweede jaar het bestuur van S.K.V. Amsterdam als penningmeester. Het nieuwe bestuur werd tijdens de ALV gelijk uitgedaagd de eerst volgende borrel een themaborrel voor alle leden te organiseren met het thema ‘power rangers’. Door onoplettendheid van onze nieuwe voorzitter zag het oude bestuur de kans de voorzittershamer terug te stelen, door het leveren van een tegenprestatie hoopt Jasper Voortman spoedig zijn voorzittershamer weer in ontvangst te kunnen nemen. Heel veel succes bestuur 2014/2015 en op naar een mooi jaar!

Leave a Reply