Studeren en de zorgverzekering

Op eigen benen staan is enorm duur. Je moet je huur betalen, je studielening straks weer terugbetalen en dan is er ook nog de zorgverzekering. Gelukkig kunnen de kosten van de zorgverzekering alles meevallen als je er slim mee om gaat. Ook zo min mogelijk betalen? Vind dan direct een goedkope zorgverzekering!

Belangrijk: zorgtoeslag

Het belangrijkste voor studenten is het aanvragen van zorgtoeslag. Zo lang je niet meer dan zo’n 27.000 euro per jaar verdient kun je zorgtoeslag aanvragen. Dit kan je al snel tot 83 euro per maand schelen. Ook al heb je misschien recht op zorgtoeslag, je moet het nog wel even zelf aanvragen bij de Belastingdienst!

Basisverzekering vs Aanvullende verzekeringen

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht een basisverzekering te hebben. Deze basisverzekering dekt de meest voorkomende zorgkosten zoals huisartsbezoeken en behandelingen door medisch-specialisten. De dekking van de basisverzekering wordt vastgesteld door de overheid en is zodoende bij alle zorgverzekeraars gelijk.

Sommige zorgkosten worden echter niet gedekt door de basisverzekering. Zorgkosten die niet worden gedekt zijn bijvoorbeeld tandartskosten en fysiotherapie. Verwacht je veel van dit soort kosten te maken komend jaar? Dan is het wellicht verstandig hiervoor een aanvullende verzekering af te sluiten.

Eigen risico

Aan de basisverzekering is het eigen risico gekoppeld. Als je zorgkosten maakt zul je dit bedrag zelf moeten voldoen. Over sommige zorgkosten betaal je geen eigen risico, zoals een huisartsbezoek. Voor 2016 zal het eigen risico minimaal 385 euro bedragen. Je kunt er voor kiezen dit bedrag vrijwillig in stappen van 100 euro te verhogen tot maximaal 885 euro. Hoe hoger je eigen risico is hoe lager je premie zal zijn. Let wel op dat je veel zelf zult moeten betalen mocht je toch flinke zorgkosten maken!

Leave a Reply