Linda eerste erelid der S.K.V. Amsterdam

ErelidVanaf 12 oktober 2005 mocht Linda zich lid van de mooiste vereniging van Nederland noemen. Twee jaar later werd ze benoemd tot 6e voorzitter van S.K.V. Amsterdam en plakte ze er nog een jaar als secretaris achteraan.

10 jaar later is Linda nog bij lange na niet lid-af. Elke maand staat er bijna wel een training van Linda op het programma en dit jaar is ze zelfs weer lid van een commissie: de Technische Commissie. Ook regelt ze nog steeds elk jaar de zaalhuur voor de trainingen en wedstrijden van S.K.V. Amsterdam. Op de ALV is dan ook unaniem ‘voor’ gestemd om haar te benoemen tot erelid! Hierbij is ze het eerste erelid van S.K.V. Amsterdam door haar al 10 jaar actieve betrokkenheid binnen de vereniging. Ze begon zich al af te vragen waar de notulen van de ALV bleven, maar deze moesten natuurlijk nog even geheim voor haar blijven…

Op de maandelijkse SKV borrel van december 2015 is dan ook het mooie nieuws bekend gemaakt aan Linda na een mooie speech van de praeses. Onze enige echte oud-voorzitter Eugene (bestuur 2!) was ook van de partij op de borrel, samen met weer een groot aantal andere SKV’ers.

Linda, van harte gefeliciteerd!

 

 

Leave a Reply