Vacatures Studenten Korfbal Commissie

Bij deze een oproep van het SKC aan alle studentenkorfballers:

Gezocht: enthousiaste studentkorfballer (m/v)

We zoeken enthousiaste studentkorfballers om de SKC en de NSK commissie voor komend jaar te versterken.

Niet iedereen weet wat de Studenten Korfbal Commissie (SKC) inhoudt. Daarom eerst een korte uitleg.

De SKC is officieel het overkoepelend orgaan van de studentenkorfbalverenigingen naar de KNKV toe. Je kan dit zien als ‘samen staan we sterk’. Zo heeft de SKC onder andere ervoor gezorgd dat er bepaalde privileges gelden voor de studentenkorfbalverenigingen (zoals minder scheidsrechters hoeven leveren dan burgerverenigingen), die waarschijnlijk niet waren gelukt zonder het bestaan van de SKC. Daarnaast is het handig dat de KNKV een vast aanspraakpunt heeft, aangezien de besturen van de studentenkorfbalverenigingen nogal aan wijziging onderhevig zijn.

De belangrijkste taak van de SKC is ondersteuning van de studentenkorfbalverenigingen. Je kunt hier denken aan:

– Ondersteuning en (mede-) organisatie van het Nederlands Studenten Kampioenschap
– Hulp bij promotie voor nieuwe leden
– Eventuele ondersteuning bij het opstarten van een nieuwe vereniging
– Contact met buitenlandse studentenkorfbalverenigingen
– Organiseren van een besturendag
– Onderhouden van een algemene studentenwebsite
– Sturen van een tweemaandelijkse nieuwsbrief
– Hulp bij eventuele problemen met de bond

– Onderhouden toernooibarometer
 
Dit alles klinkt misschien best heftig, maar dat valt wel mee. Je bent waarschijnlijk niet meer dan twee uur per week kwijt aan de SKC. De ene keer zal het minder zijn, de andere keer meer. Vergaderingen worden ’s avonds gehouden of tijdens de studententoernooien of . De SKC werkt met een ‘to do list’, waarbij je zelf kan bepalen wat je leuk lijkt om te doen. Je wordt dan (eventueel met meerdere mensen ) verantwoordelijk voor een bepaalde taak en zorgt ervoor dat die tot een goed einde komt. Lid van de SKC ben je in principe maar voor een jaar, dus als het toch niet is wat je verwacht had kan je er altijd makkelijk uitstappen.
 
Voor volgend jaar staan de volgende taken vacant:

 Taken voorzitter SKC

De vergaderingen van de SKC en vergaderingen met de studentenkorfbalverenigingen voorbereiden en leiden. Dit houdt o.a. in
– Het samenstellen van de agenda en het versturen van de uitnodigingen voor de vergadering.
– Het onderhouden van contacten met verenigingen.
– Het onderhouden van contacten met het AB en het bureau van het KNKV namens de SKC en de studentenkorfbalverenigingen.
– Op de hoogte blijven van het (aankomend) beleid van het KNKV en de gevolgen voor het studentenkorfbal daarvan.
– Indien nodig regelingen voor studenten(verenigingen) treffen bij het KNKV.
– Het onderhouden van contacten met StudentenSportNederland
– Het onderhouden van contacten met het IKF, in het bijzonder de onderdelen IPS en WGES over de organisatie van het University Worldcup en de European University Championship Korfball.
– Ondersteunen van de SKC
– Het maken van een beleid en het toezien op de uitvoering ervan.
– Het toezicht houden op de (jaar)planning.

Per week ben je gemiddeld 3 uur kwijt aan de voorzitterstaken.

Coördinator website

De coördinator website (content manager, voorheen webmaster) is verantwoordelijk voor het studentendeel van de KNKV website en het versturen van de Nieuwsbrief Studentenkorfbal. Concreet betekent dit:

– de (door een van de andere bestuursleden) aangeleverde nieuwsbrief in KNKV format zetten en rondsturen (+/- 1 uur per nieuwsbrief)
– ongeveer een keer per maand nieuwe berichten online plaatsen, voornamelijk na een studenten toernooi (+/- 1 uur)
– de NSK website online zetten en aanpassen
– na elke vergadering de notulen online plaatsen (+/- 0.5 uur)
– met enige regelmaat controleren van berichten op www.korfbalforums.com (spam en beledigende berichten)
– meer bekendheid geven aan studentenkorfbal op internet (bijv. via wikipedia, hyves)
– (vergaderen in Zeist over de vormgeving en (plaats van) inhoud van de KNKV-site) is mij niet overkomen.

Je bent ongeveer een 2 uur per maand kwijt bent aan deze taken, hier vallen de vergaderingen en gezamenlijke bestuurstaken buiten

Secretaris

Als secretaris heb je de volgende taken:

– Notuleren SKC en LOS vergaderingen
– In- en uitgaande correspondentie van de SKC (samen met bureau KNKV)
– Contact SKV’s
– Vademecum / contactgegevens SKC
– Besturendag / weekend mede organiseren

Per week ben je ongeveer een half uur tot een uur aan deze taken kwijt (exclusief vergaderingen).

Algemeen lid/PR

Hieronder vallen de volgende taken:

– Opstellen nieuwsberichten voor de website
– Zoeken van interessante nieuwtjes bij de SKV’s voor op de website of voor de nieuwsbrief
– Samenstellen nieuwsbrief (5 keer per jaar)
– Promoten van studentenkorfbal door middel van bijvoorbeeld een artikel in de Korfbal!
– Ruimte voor ontplooiing van eigen initiatieven om het studentenkorfbal te ondersteunen en te promoten

Per week ben je ongeveer een half uur aan deze taken kwijt (exclusief vergaderingen).

Lijkt het je leuk om op deze manier het studentenkorfbal in Nederland te ondersteunen, of wil je gewoon meer informatie hebben, stuur een mailtje naar [email protected] of informeer bij het bestuur van je eigen studentenkorfbalvereniging!

Vacatures NSK-commissie

Het Nederlands Studenten Kampioenschap Korfbal is een landelijk toernooi voor studenten aan MBO, HBO & WO instellingen. Het NSK Korfbal wordt ieder jaar georganiseerd door de NSK commissie in samenwerking met de SKC. De NSK commissie bestaat bij voorkeur uit vier of vijf personen.

Het NSK bestaat uit twee voorrondes en een eindronde in de kerstvakantie. Elk jaar doen meer dan 40 teams mee. Daarmee is het NSK Korfbal het grootste NSK in Nederland! Wil jij je ook helpen met de organisatie van de fantastische evenement? Dat kan! De SKC zoekt mensen die mee willen helpen met de organisatie van het NSK. Naast de NSK commissie zoeken we ook mensen die op de dagen zelf hulp kunnen bieden.

Kijk voor meer informatie op www.knkv.nl/studenten of stuur een mail naar [email protected] .

Met vriendelijke groet,

Joeri van Proosdij

Voorzitter SKC

06-44266664

Leave a Reply