Erelid Archive

Linda eerste erelid der S.K.V. Amsterdam

Vanaf 12 oktober 2005 mocht Linda zich lid van de mooiste vereniging van Nederland noemen. Twee jaar later werd ze benoemd tot 6e voorzitter van S.K.V. Amsterdam en plakte ze er nog een jaar als secretaris achteraan. 10 jaar later is Linda nog bij lange na niet